文言雅韻·詩詞之美 軒轅休制律,虞舜罷彈琴。 尚錯...

風疾舟中伏枕書懷三十六韻,奉呈湖南親友全唐詩

fēngzhōuzhōngzhěnshūhuáisānshíliùyùnfèngchéngnánqīnyǒu
táng·
  • gāoyáng

xuānyuánxiūzhìshùndànqínshàngcuòxióngmíngguǎnyóushāngbànxīnshèngxiánmíngmiǎobìngniánqīnzhōuchángzhènpíngzǎojiàncānwénróngruòzhòngxuānjīnguóbēihánwàngqúnyúncǎnsuìyīnshuǐxiāngmáibáifēngàndiéqīngcéndōngyánzhàngméngméngzhìyínyíngfēiguǐdànluòxiāoqínxīngjìncáimènchóuláijìnshēngxiāngméishíxiāosēnhuòzūnzhōngyānliúguānshàngzānqiānjīngwèitóuwèiliúxīnkuángzǒuzhōngshìwēicáixièsuǒqīnānsǎnguìwèichēnchóngchóngchúncùncùnzhēnāishāngtóngxìnshùzuòchénlínshíshǔmínshānsānshuāngchǔzhēntāopéijǐnzhàngzuòjiǔfàngbáitóuyínfǎnshínánwàngshěnyìngguòshùshíjìnzhījīnchūncǎofēngguīhènyuánhuāfèixúnzhuǎnpéngyōuqiǎoqiǎoxíngyàobìngcéncényāozhuīpānyuèchíwēidènglíncuōtuófānxuégǎnzàizhīyīnquèjiǎzhāngshégāokuāzhōusòngtánliúhàohànjùnzhǐqīnyínchéngkāiqīngsōngyúnxúnyánzhēngqiànqiànjìngqīnqīnlǎngjiàncúnzhíhuángtiānshízhàolíngōngsūnréngshìxiǎnhóujǐngwèishēngqínshūxìnzhōngyuánkuògànběidòushēnwèirénqiānjǐngwènjiǔzhōuzhēnzhànxuèliújiùjūnshēngdòngzhìjīnhóngshīdìngjiějìnghuánrènjiāshìdānshājuéchéngzuòlín

显示原文内容

風疾舟中伏枕書懷三十六韻,奉呈湖南親友 feng ji zhou zhong fu zhen shu huai san shi liu yun, feng cheng hu nan qin you
作者:杜甫 du fu
体裁:
朝代:唐
收藏:《全唐詩》

軒轅休制律,虞舜罷彈琴。
尚錯雄鳴管,猶傷半死心。
聖賢名古邈,羈旅病年侵。
舟泊常依震,湖平早見參。
如聞馬融笛,若倚仲宣襟。
故國悲寒望,羣雲慘歲陰。
水鄉霾白屋,楓岸疊青岑。
鬱郁冬炎瘴,濛濛雨滯淫。
鼓迎非祭鬼,彈落似鴞禽。
興盡才無悶,愁來遽不禁。
生涯相汩沒,時物自蕭森。
疑惑尊中弩,淹留冠上簪。
牽裾驚魏帝,投閣爲劉歆。
狂走終奚適,微才謝所欽。
吾安藜不糝,汝貴玉爲琛。
烏幾重重縛,鶉衣寸寸針。
哀傷同庾信,述作異陳琳。
十暑岷山葛,三霜楚戶砧。
叨陪錦帳座,久放白頭吟。
反樸時難遇,忘機陸易沈。
應過數粒食,得近四知金。
春草封歸恨,源花費獨尋。
轉蓬憂悄悄,行藥病涔涔。
瘞夭追潘嶽,持危覓鄧林。
蹉跎翻學步,感激在知音。
卻假蘇張舌,高誇周宋鐔。
納流迷浩汗,峻址得嶔崟。
城府開清旭,鬆筠起碧潯。
披顏爭倩倩,逸足競駸駸。
朗鑑存愚直,皇天實照臨。
公孫仍恃險,侯景未生擒。
書信中原闊,幹戈北鬥深。
畏人千裏井,問俗九州箴。
戰血流依舊,軍聲動至今。
葛洪屍定解,許靖力還任。
家事丹砂訣,無成涕作霖。

注音与错别字修改日志

評論&留言

推荐 深 落 蓬 白 草

賈客
大舟有深利,滄海無淺波。 利深波也深,君意竟如何。 鯨鯢齒上路,何如少經過。

同樂天和微之深春二十首(同用家花車斜四韻)
何處深春好,春深萬乘家。宮門皆映柳,輦路盡穿花。池色連天漢,城形象帝車。旌旗暖風裏,獵獵向西斜。何處深春好,春深阿母家。瑤池長不夜,珠樹正開花。橋峻通星渚,樓暄近日車。層城十二闕,相對日西斜。何處深春好,春深執政家。恩光貪捧日,貴重不看花。玉饌堂交印,沙堤柱礙車。多門一已閉,直道更無斜。何處深春好,春深大鎮家。前旌光照日,後騎蹙成花。節院收衙隊,球場簇看車。廣筵歌舞散,書號夕陽斜。何處深春多,春深貴戚家。櫪嘶無價馬,庭發有名花。欲進宮人食,先薰命婦車。晚歸長帶酒,冠蓋任傾斜。何處深春好,春深恩澤家。爐添龍腦炷,綬結虎頭花。賓客珠成履,嬰孩錦縛車。畫堂簾幕外,來去燕飛斜。何處深春好,春深京兆家。人眉新柳葉,馬色醉桃花。盜息無鳴鼓,朝回自走車。能令帝城外,不敢徑由斜。何處深春好,春深刺史家。夜闌猶命樂,雨甚亦尋花。傲客多憑酒,新姬苦上車。公門吏散後,風擺戟衣斜。何處深春好,春深羽客家。芝田繞舍色,杏樹滿山花。雲是淮王宅,風爲列子車。古壇操簡處,一徑入林斜。何處深春好,春深小隱家。芟庭留野菜,撼樹去狂花。醉酒一千日,貯書三十車。雉衣從露體,不敢有餘斜。何處深春好,春深富室家。唯多貯金帛,不擬負鶯花。國樂呼聯轡,行廚載滿車。歸來看理曲,燈下寶釵斜。何處深春好,春深豪士家。多沽味濃酒,貴買色深花。已臂鷹隨馬,連催妓上車。城南踏青處,村落逐原斜。何處深春好,春深貴胄家。迎呼偏熟客,揀選最多花。飲饌開華幄,笙歌出鈿車。興酣樽易罄,連瀉酒瓶斜。何處深春好,春深唱第家。名傳一紙榜,興管九衢花。薦聽諸侯樂,來隨計吏車。杏園拋曲處,揮袖向風斜。何處深春好,春深少婦家。能偷新禁曲,自剪入時花。追逐同遊伴,平章貴价車。從來不墮馬,故遣髻鬟斜。何處深春好,春深幼女家。雙鬟梳頂髻,兩面繡裙花。妝壞頻臨鏡,身輕不佔車。鞦韆爭次第,牽拽彩繩斜。何處深春好,春深蘭若家。當香收柏葉,養蜜近梨花。野徑宜行樂,遊人盡駐車。菜園籬落短,遙見桔槔斜。何處深春好,春深老宿家。小欄圍蕙草,高架引藤花。四字香書印,三乘壁畫車。遲迴聽句偈,雙樹晚陰斜。何處深春好,春深種蒔家。分畦十字水,接樹兩般花。櫛比栽籬槿,咿啞轉井車。可憐高處望,棋佈不曾斜。何處深春好,春深稚子家。爭騎一竿竹,偷折四鄰花。笑擊羊皮鼓,行牽犢頷車。中庭貪夜戲,不覺玉繩斜。

和春深二十首
何處春深好,春深富貴家。馬爲中路鳥,妓作後庭花。羅綺驅論隊,金銀用斷車。眼前何所苦,唯苦日西斜。何處春深好,春深貧賤家。荒涼三徑草,冷落四鄰花。奴困歸傭力,妻愁出賃車。途窮平路險,舉足劇褒斜。何處春深好,春深執政家。鳳池添硯水,雞樹落衣花。詔借當衢宅,恩容上殿車。延英開對久,門與日西斜。何處春深好,春深方鎮家。通犀排帶胯,瑞鶻勘袍花。飛絮衝球馬,垂楊拂妓車。戎裝拜春設,左握寶刀斜。何處春深好,春深刺史家。陰繁棠布葉,岐秀麥分花。五匹鳴珂馬,雙輪畫軾車。和風引行樂,葉葉隼旟斜。何處春深好,春深學士家。鳳書裁五色,馬鬣剪三花。蠟炬開明火,銀臺賜物車。相逢不敢揖,彼此帽低斜。何處春深好,春深女學家。慣看溫室樹,飽識浴堂花。御印提隨仗,香箋把下車。宋家宮樣髻,一片綠雲斜。何處春深好,春深御史家。絮縈驄馬尾,蝶繞繡衣花。破柱行持斧,埋輪立駐車。入班遙認得,魚貫一行斜。何處春深好,春深遷客家。一杯寒食酒,萬里故園花。炎瘴蒸如火,光陰走似車。爲憂鵩鳥至,只恐日光斜。何處春深好,春深經業家。唯求太常第,不管曲江花。折桂名慚郄,收螢志慕車。官場泥補處,最怕寸陰斜。何處春深好,春深隱士家。野衣裁薜葉,山飯曬鬆花。蘭索紉幽珮,蒲輪駐軟車。林間箕踞坐,白眼向人斜。何處春深好,春深漁父家。鬆灣隨棹月,桃浦落船花。投餌移輕楫,牽輪轉小車。蕭蕭蘆葉裏,風起釣絲斜。何處春深好,春深潮戶家。濤翻三月雪,浪噴四時花。曳練馳千馬,驚雷走萬車。餘波落何處,江轉富陽斜。何處春深好,春深痛飲家。十分杯裏物,五色眼前花。餔歠眠糟甕,流涎見麴車。中山一沉醉,千度日西斜。何處春深好,春深上巳家。蘭亭席上酒,曲洛岸邊花。弄水遊童棹,湔裾小婦車。齊橈爭渡處,一匹錦標斜。何處春深好,春深寒食家。玲瓏鏤雞子,宛轉綵球花。碧草追遊騎,紅塵拜掃車。鞦韆細腰女,搖曳逐風斜。何處春深好,春深博弈家。一先爭破眼,六聚鬥成花。鼓應投壺馬,兵衝象戲車。彈棋局上事,最妙是長斜。何處春深好,春深嫁女家。紫排襦上雉,黃帖鬢邊花。轉燭初移障,鳴環欲上車。青衣傳氈褥,錦繡一條斜。何處春深好,春深娶婦家。兩行籠裏燭,一樹扇間花。賓拜登華席,親迎障幰車。催妝詩未了,星鬥漸傾斜。何處春深好,春深妓女家。眉欺楊柳葉,裙妒石榴花。蘭麝薰行被,金銅釘坐車。杭州蘇小小,人道最夭斜。

生查子
去年燕子來,簾幕深深處。 香徑得泥歸,都把琴書污。 今年燕子來,誰聽呢喃語。 不見捲簾人,一陣黃昏雨。

賈客
長帆掛短舟,所願疾如箭。 得喪一驚飄,生死無良賤。 不謂天不祐,自是人苟患。 嘗言海利深,利深不如淺。

書古寺僧房
綠樹深深處,長明焰焰燈。 春時遊寺客,花落閉門僧。 萬法心中寂,孤泉石上澄。 勞生莫相問,喧默不相應。

紫閣隱者
天高紫閣侵,隱者信沈沈。 道長年兼長,雲深草復深。 如非禪客見,即是獵人尋。 北笑長安道,埃塵古到今。

憶山中
春還不得還,家在最深山。 蕙圃泉澆溼,鬆窗月映閒。 薄田臨谷口,小職向人間。 去處但無事,重門深閉關。

新安江路
深潭與淺灘,萬轉出新安。 人遠禽魚淨,山深水木寒。 嘯起青蘋末,吟矚白雲端。 即事遂幽賞,何心掛儒冠。

香山下卜居
老須爲老計,老計在抽簪。 山下初投足,人間久息心。 亂藤遮石壁,絕澗護雲林。 若要深藏處,無如此處深。