文言雅韻·詩詞之美 函雅故,通古今, 此鼓篋之必有...

通雅·自序

tōng·
míng·fāngzhì
  • gāoyáng

hántōngjīnqièzhīyǒushìānnéngtōngjīnxiéxiāngchuányuēxùnxiǎoxuébiànmáoshìshìshíshíkāiérbiànmíngdāngwèiyǒushēngyīnwénérzhènggàozhěěrzhīshǐshìértǒngdāngmíngshísānjīngcóngzhīéryuēzāizhuànérkǎishēngéryùnérshìsāncāngzhùshūshuōjīnshíwénrányōngshìliǎngjiēmiǎn沿yánjiābiànchéngmóuxuézhěfēnsuǒshìcóngjīnjīngshǐwèigàibiànlǎnsuǒzhéwèiyàoshānjīnsòngwèizhǐkǎoérjuézhītōngmiǎnxùnzhīyòumiǎnwèisuǒhuòchuǎisuǒmíngyuētōngsuīguàlòuwànráncóngjīnwǎngchūsuǒsuìyuèshènchángbèizhìyòngcǎihuòshěngliàngzhěsuǒyóuzhīyuànyòuxīnxiàwǎntóngfāngzhìzhīshàngjiāngxiǎoguǎnxuéwéixùnnǎinéngyuēdāngyǒuyuēzhětōngzhīxuénéngguānjīnzhītōngyòunéngyānguìshūyǒuwénhuàzhěxiàngshùzhědiǎnzhìzhějiānzhùzhězhāngzhěmíngzhěyǐnguàizhějīngshǐbiéyǒuzhuānjiāxiǎoxuéyuánliúwèishàngxiàjīnshùqiānniánwénbiànyīnbiànxuézhěxiāng沿yánkǎosuǒchēngyīnchuánéérshàng??hànchéngqínfénjuézhìzhèngbèiwèiránhòushìyīnwèidiǎnwéndàozhěméntíngzāowénnéngmànzhěyòuguǎnjiànguāngyángtáozhīkōng便biànkǎojiūgēnzhīshìnǎicuòcuòrányuánběnzhíshízhībìngshǔshūshàngěidànlièxùnzhuānduōbànzhězàozhìguàixuéhéngniánqiědàijiānmànqiànmàoxiānjiānfǎnruòjūndàozhìnéngcǎozhuànghéngzhìwèizuǒjǐngchúnyuányǒubēiduōshìsòngzhībiānkǎojiāyǒusuǒjiànzhāngzhīhòuzhījīnshíōuzhàowángéryuányànyuǎnchángruìbiànkǎowèizhūměiliùércúnzhōngtàizhīshuōliúxīnhóngchūliúsòngzhīgēnqióngshānjīngchuānzhībiānhuìqiánběnqīngzhīzuǎnjiēmàolüèshǎoyǒushìzhèngyuánrénbǎosuǒsuǒzhīwénwéndìngshíyǒuduānjīngshānruòyǒusuǒkuīzhīliúwèiwěiruǎnlíngwèiqiángshǔfāngqiānyùnshūlüèyóuzhīzhíwēngmíngxīnzuìérgǒushíwèitōngzhāngdōngguānxuéxīnqièyóuduōlǐngnánzhījiǔchéngxíngdànyuányǒugōngxīnérhuìyuánměiyuánruìzhījīnlùnzhīdāngzhěduōnéngyòujìndāngrányīnqiánrénbèilièhòurényīnyīnpángzhēnggōngméizāijīnzhīérbiànzhèngzhūgōngzhīsuǒwàngrénxiàzhìyòu

显示原文内容

通雅·自序 tong ya· zi xu
作者:方以智 fang yi zhi
体裁:
朝代:明
收藏:

函雅故,通古今,
此鼓篋之必有事也,
不安其藝,不能樂業,不通古今,
何以協藝相傳。
詎曰:訓詁小學可弁髦乎。理其理,
事其事,時其時,開而辯名當物,
未有離乎。聲音文字而可舉,
以正告者也。
爾雅之始於釋詁,而綂當名物也。
十三經從之博而約哉,
自篆而楷也。聲而韻也,義而釋也,
三蒼五雅註疏,字說金石,
古文日以犂然。
匿庸嗜奇,一襲一臆,
兩皆不免沿加辯駁,
愈成紕繆,學者紛拏,何所適從。
今以經史爲概,遍覽所及,輙爲要,
刪古今聚訟,爲徵考而決之,
期於通逹,
免徇拘鄙之誤,又免爲奇僻所惑,
不揣愚瑣名,
曰通雅。雖掛一漏萬,
然從今以往各出所核,
歲月甚長,備物致用,採獲省力,
諒亦汲古者所樂遊之苑囿也。辛巳夏日,
皖桐方以智密之,
題於上江小館。^學惟古訓。
博乃能約當其博,
即有約者通之,博學不能觀古今之通,
又不能疑焉貴書簏乎。
古有博於文畫者,博於象數者,
典制者,
箋註者,詞章者,名物者,
隠怪者,經史既別各有專家。
小學原流忽爲細,
故上下古今數千年文字屢變,音亦屢變。
學者相沿,
不考所稱,音義傳訛,
而已上古𦕈矣。
漢承秦焚儒,以臆決至鄭許輩起似爲犂,
然後世因以爲典故。
聞道者自立門庭,糟粕文字,
不復及此,
其能曼詞者,又以其一得管見,
洸洋自恣,
逃之虛空,何便於此。
考究根極之士,
乃錯錯然,元本不已,
苦乎摭寔之病,
固自不一屬書贍給,但取漁獵,
訓故專己,
多半傅㑹,其以博自詡者,
造異志怪學。
子橫子年且不逮,
豈許差肩曼倩茂先間乎。
反不若君道至能草木狀,
虞衡志爲足佐景純元恪有禆多識矣。
宋之編考夾漈頗有所見,
馬章次之伯厚次之金石,
則比輯於歐趙呂王,
而原父子固彥逺長睿辯考爲力。
朱子每慕六一而於存中泰之襍,
說亦無不留心也。
洪武初劉宋之根極瓊山荊川之編,
彚潛谷本清之圖纂,
皆冒大略,少有是正子元仁寳瑣瑣記之。
陸文裕於文定時,
有一端京山若有所窺矣,
支與流裔未委悉也。
李大泌阮霧靈可謂強記,
李屬方子謙補韻㑹其疎略,
猶之直翁無大發明也。
新都最博而茍取僻異實未㑹通,
張東莞學新都竊取尤多嶺南之九成子行也。
澹園有功於新都而晦伯元,
美元瑞駁之不遺餘力,
以今論之,當駁者多不能駁,
駁又不盡,
當然因前人備列以貽後人,
因以起疑因以旁徴其功,
豈可沒哉今日之合而辯正也。
固諸公之所望也,壬午夏以智又記。

注音与错别字修改日志

  • 头像

     117.136.81.144

    原文: xiéxiāngzhuànyuēxùnxiǎo

    修改: xiéxiāngchuányuēxùnxiǎo

    已應用發布   2017/3/27 12:21:43

評論&留言