文言雅韻·詩詞之美 ^此書本非類書,何類也強記, ...

通雅·凡例

tōng·fán
míng·fāngzhì
  • gāoyáng

shūběnfēilèishūlèiqiángshènnánsuíshǒuzhīhòuzhèngjiǔjiànlèiqiāngōngsūnzhīěrwèishísānjīngzhīxiǎoxuéyòngfēnshìyánxùnérliánchóngyánzhībiébiānshūshìshìtiānshìzhīlèiyǒuzhuānyǒushíjiērénhòurénzhīqiúxiángzhěngránhòurénzhīxiángzhěng便biànfēnzhīcǎoniǎoshòuzhīhòuchùwèitiáoyānyóuzhīěrzhījiānchángsuǒchēngyòngfánbiànzhěsuǒshìzàirén仿fǎngěrruòguǎngzhīlèijiēfāngyánshìmíngtóngguīzàisuǒchūzhíshìpiānzhīěrhòuxuéshūyǐnchūshūjiùxùnrénbiànzhījīnbiànsuǒbiànhuòzhézhōngshuíshìhuòcúnkǎo便biànhòuzhězhīyīnjiāxiángshìshēngrénzhīhòuguìzhòngchángzàiqiánrénzhīmínggǎnmáiméishūměishàngbiāo仿fǎngěrzhī使shǐguānzhěwàngérzhīzhīránhòuxúnxiàfāngshūzhǔzhézhōngyīnbiànnánzhěhuòwèijīngjiànyǒusuǒlüèhuòjiùmíngfēnjiūwèishānyào便biànshěnglǎnyòuyǒuzhězhěǒushūzhèngduànjīngchuánliányòngzhěyǐnzhīwèiyuánběnzhìjiějīngzhǐjīngzhìbiézàijīngxuébiānzhōngshǎoshòuluòwángzhōuxiānshēngyòushìzhōngchéngwénhuángshízhāixiānshēngzhībiéyǒuzhézhōnglùnshuōtiānrényuánxiàngshùzhīwēijìnběnzhūtōnglèizhōnghuòǒugàigǎnshùbiézuòkǎobiànzhèngjīngshǐwèiběnpángzhūbǎijiāzhìshūxiǎoshuōnánjìnxìnrányǐnxiāngcānzhèngfāngguānzhìróngbiāncuòluànzhīyóuzhějīngzhìzhūkuǎnběnfēixiǎoxuésuǒshōuǒuyǒuyīnlùnyīncuōgàishūzhǔbiàndāngmíngzhēngyǐnzhèngzàichāobiānzuǎncǎoniǎoshòuzhīmíngzuìnánkǎojiūgàifāngdàisuíshíbiàngèngdōngqióngshēngzhīzhèngtángsòngchuǎnshízhīliùéryóuyǒuzhěbiàntiānxiàtōngxiǎofāngyánfāngnéngzhīěrshīzhùhànjìnduōmiùquēcúnzhōngzhòngyuánhuìhòushēngānyuánměizhūgōngjiēnéngdìngrénzhīmíngérréntiānsuìshítuīérrénsuízhīshēngyīnsuízhīfāngyánchárénmíngběnběnfāngyánxùnxiāngchuánsuìwèidiǎnshízhìkǎojīnzhīshēnggàibiànshìmíngzhèngwéijīngchuánzhūyáoyùnzhǐyīnhànzhùhànzhēnghànyīnshūránhòuyǒufǎnqièděngyùnsòngzhīfāngyányùnzhěshíhuòjiànzhīzhìqīngérgǎizhōngdāngzhèngyùnwèizhǔérbiānxiàwèishūkǎojiūzhīménsuībēiránfēixìngmìngchángshǒujīngérxuéjiǔdàizhǐnǎijuéshìzhìnánérlòuruòdàiquánérhòuqiánzhěwàngzhīzàngzhìzhīdàorénshīgōngrénzhījīnxiāngérchéngèzàngèchūshēnwèiyóngwànghòuzhījūnlínwénhuìrántóngtàizhīyǒuzhīyǒulùnzhěwéijiǎnhuà

显示原文内容

通雅·凡例 tong ya· fan li
作者:方以智 fang yi zhi
体裁:
朝代:明
收藏:

^此書本非類書,何類也強記,
甚難隨手筆之以俟,
後證久漸以襍襍不如類矣,
亦子謙愚公俟子孫之意也。
爾雅爲十三經之小學,故用其分例釋詁,
則合其言訓而附以謰語,
重言一字之詁,則別編字書,
此可不必矣。其餘釋地釋天釋器之類,
則有專有合服食樂附器皆器也。
古人不似後人之求詳整也,
然後人之詳整,便故分之草木鳥獸,
之後畜各爲條,此則附焉,
其意猶之。爾雅之箋翼也,
常所稱用不煩疑辯者,無所事載矣。
^古人仿爾雅體若廣埤之類,
皆與方言釋名同規,
不載所出,直是以意取玉篇之字耳,
無益後學。此書必引出何書,
舊何訓何人辨之,今辨其所辨,
或折衷誰是或存疑俟考,便後者之因,
此加詳也。士生古人之後貴集衆長,
必載前人之名,不敢埋沒。
^此書每則上標一語仿爾雅之遺。
使觀者望而知之,然後尋繹下方。
^此書主於折衷音義,
其無辨難者,或爲語不經見,
有所忽略,或舊名紛糾,
爲刪舉其要以便省覽。又有異者疑者,
偶書以俟正,故無斷詞。
^經傳字義連用者,此則引之,
以爲原本。至於解經大指、
大經大制,此不及也。
別載經學編中,少受河洛於王虛舟先生,
又侍中丞於法司。聞黃石齋先生之易,
別有折中論說,此天人、
大原、象數、律歷之微,
盡本諸此。
通雅類中,或偶舉大概,不敢細述,
別作圖考。
^辨證以經史爲本,
旁及諸子百家志書小說,難可盡信,
然引以相參,
自可證發方域官制容編一圖。
此舉其錯亂之尤者,經制諸款本,
非小學所收,
偶有音義論及,因撮其槩。
此書主於辨當名物,徴引以證其義,
不在鈔集編纂也。^草木鳥獸之名,
最難考究,蓋各方各代隨時變更,
東璧窮一生之力,
已正唐宋舛誤十之五六,而猶有誤者。
須足跡徧天下通曉方言,
方能核之。爾雅詩注,
漢晉即多謬缺存中,漁仲、
元晦、伯厚、升庵、
元美諸公,
皆不能定古人之名物,而可責人乎?
^天地歲時推移,而人隨之聲音,
亦隨之方言可不察乎!
古人名物本系本係方言訓詁相傳,
遂爲典實智考古今之聲,大概五變,
此事無可明證,
惟以經傳諸子歌謠韻語徵古音漢注漢語徴漢音叔然,
以後有反切等韻矣。
宋之方言與韻異者時或見之,
至徳清而一改終當以正韻爲主,
而合編其下爲一書。^考究之門雖卑,
然非比性命可自悟,
常理可守經而已也,必博學積久,
待徵乃決故事至難而易漏,
若待全而後錄則前者復忘之矣。
此藏智於物之道也。人失弓人得之,
古今相續而成物,惡其棄於地也。
不必藏於己力,惡其不出於身也。
不必爲己,此則顒望後之君子。
^臨文不諱,然同太之例,
自古有之,此有論字者,
惟減其畫也。

ci shu ben fei lei shu, he lei ye qiang ji, shen nan sui shou bi zhi yi si, hou zheng jiu jian yi za za bu ru lei yi, yi zi qian yu gong si zi sun zhi yi ye。 er ya wei shi san jing zhi xiao xue, gu yong qi fen li shi gu, ze he qi yan xun er fu yi lian yu, chong yan yi zi zhi gu, ze bie bian zi shu, ci ke bu bi yi。 qi yu shi di shi tian shi qi zhi lei, ze you zhuan you he fu shi le fu qi jie qi ye。 gu ren bu si hou ren zhi qiu xiang zheng ye, ran hou ren zhi xiang zheng, bian gu fen zhi cao mu niao shou, zhi hou chu ge wei tiao, ci ze fu yan, qi yi you zhi。 er ya zhi jian yi ye, chang suo cheng yong bu fan yi bian zhe, wu suo shi zai yi。 gu ren fang er ya ti ruo guang pi zhi lei, jie yu fang yan shi ming tong gui, bu zai suo chu, zhi shi yi yi qu yu pian zhi zi er, wu yi hou xue。 ci shu bi yin chu he shu, jiu he xun he ren bian zhi, jin bian qi suo bian, huo zhe zhong shui shi huo cun yi si kao, bian hou zhe zhi yin, ci jia xiang ye。 shi sheng gu ren zhi hou gui ji zhong chang, bi zai qian ren zhi ming, bu gan mai mei。 ci shu mei ze shang biao yi yu fang er ya zhi yi。 shi guan zhe wang er zhi zhi, ran hou xun yi xia fang。 ci shu zhu yu zhe zhong yin yi, qi wu bian nan zhe, huo wei yu bu jing jian, you suo hu lüe, huo jiu ming fen jiu, wei shan ju qi yao yi bian sheng lan。 you you yi zhe yi zhe, ou shu yi si zheng, gu wu duan ci。 jing chuan zi yi lian yong zhe, ci ze yin zhi, yi wei yuan ben。 zhi yu jie jing da zhi、 da jing da zhi, ci bu ji ye。 bie zai jing xue bian zhong, shao shou he luo yu wang xu zhou xian sheng, you shi zhong cheng yu fa si。 wen huang shi zhai xian sheng zhi yi, bie you zhe zhong lun shuo, ci tian ren、 da yuan、 xiang shu、 lv li zhi wei, jin ben zhu ci。 tong ya lei zhong, huo ou ju da gai, bu gan xi shu, bie zuo tu kao。 bian zheng yi jing shi wei ben, pang ji zhu zi bai jia zhi shu xiao shuo, nan ke jin xin, ran yin yi xiang can, zi ke zheng fa fang yu guan zhi rong bian yi tu。 ci ju qi cuo luan zhi you zhe, jing zhi zhu kuan ben, fei xiao xue suo shou, ou you yin yi lun ji, yin cuo qi gai。 ci shu zhu yu bian dang ming wu, zheng yin yi zheng qi yi, bu zai chao ji bian zuan ye。 cao mu niao shou zhi ming, zui nan kao jiu, gai ge fang ge dai sui shi bian geng, dong bi qiong yi sheng zhi li, yi zheng tang song chuan wu shi zhi wu liu, er you you wu zhe。 xu zu ji bian tian xia tong xiao fang yan, fang neng he zhi。 er ya shi zhu, han jin ji duo miu que cun zhong, yu zhong、 yuan hui、 bo hou、 sheng an、 yuan mei zhu gong, jie bu neng ding gu ren zhi ming wu, er ke ze ren hu? tian di sui shi tui yi, er ren sui zhi sheng yin, yi sui zhi fang yan ke bu cha hu! gu ren ming wu ben xi ben xi fang yan xun gu xiang chuan, sui wei dian shi zhi kao gu jin zhi sheng, da gai wu bian, ci shi wu ke ming zheng, wei yi jing chuan zhu zi ge yao yun yu zhi gu yin han zhu han yu zheng han yin shu ran, yi hou you fan qie deng yun yi。 song zhi fang yan yu yun yi zhe shi huo jian zhi, zhi de qing er yi gai zhong dang yi zheng yun wei zhu, er he bian qi xia wei yi shu。 kao jiu zhi men sui bei, ran fei bi xing ming ke zi wu, chang li ke shou jing er yi ye, bi bo xue ji jiu, dai zhi nai jue gu shi zhi nan er yi lou, ruo dai quan er hou lu ze qian zhe fu wang zhi yi。 ci zang zhi yu wu zhi dao ye。 ren shi gong ren de zhi, gu jin xiang xu er cheng wu, e qi qi yu di ye。 bu bi zang yu ji li, e qi bu chu yu shen ye。 bu bi wei ji, ci ze yong wang hou zhi jun zi。 lin wen bu hui, ran tong tai zhi li, zi gu you zhi, ci you lun zi zhe, wei jian qi hua ye。

注音与错别字修改日志

評論&留言

通雅

推荐 傳 石 有 六 清

耗磨日飲二首
耗磨傳茲日,縱橫道未宜。 但令不忌醉,翻是樂無爲。 上月今朝減,流傳耗磨辰。 還將不事事,同醉俗中人。

雙山過信公所居
遙禮前朝塔,微聞後夜鍾。 人間第四祖,雲裏一雙峯。 積雨封苔徑,多年亞石鬆。 傳心不傳法,誰可繼高蹤。

贈道士
姓氏不書高士傳,形神自得逸人風。已傳花洞將秦接,更指茅山與蜀通。懶說歲年齊絳老,甘爲鄉曲號涪翁。終朝賣卜無人識,敝服徒行入市中。

送王師魯協律赴湖南使幕(即永穆公之孫)
翩翩馬上郎,驅傳渡三湘。 橘樹沙洲暗,鬆醪酒肆香。 素風傳竹帛,高價聘琳琅。 楚水多蘭芷,何人事搴芳。

上黨奏慶雲見
飛龍久馭宇,真氣尚興雲。 五色傳嘉瑞,千齡表聖君。 從風忽蕭索,依漢更氛氳。 影徹天初霽,光鮮日未曛。 表祥近自遠,垂化聚還分。 寧作無依者,空傳陶令文。

和容南韋中丞題瑞亭白燕、白鼠、六眸龜、嘉蓮
伏波恩信動南夷,交趾喧傳四瑞詩。燕鼠孕靈褒上德,龜蓮增耀答無私。迴翔雪侶窺檐處,照映紅巢出水時。盡寫流傳在軒檻,嘉祥從此百年知。

奉和興慶池戲競渡應制
夾道傳呼翊翠虯,天回日轉御芳洲。青潭曉靄籠仙蹕,紅嶼晴花隔彩旒。香溢金盃 金杯環廣坐,聲傳妓舸匝中流。羣臣相慶嘉魚樂,共哂橫汾歌吹秋。