文言雅韻·詩詞之美 豫章故郡,宏都新府。 星分翼軫...

滕王閣序/秋日登洪府滕王閣餞別序

téngwáng/qiūdēnghóngténgwángjiànbié
táng·wáng
 • gāoyáng

zhāngjùnhóngxīnxīngfēnzhěnjiēhéngjīnsānjiāngérdàikòngmánjīngéryǐnōuyuèhuátiānbǎolóngguāngshèniúdòuzhīrénjiélíngxiàchénfánzhīxióngzhōulièjùncǎixīngchítáihuángzhěnxiàzhījiāobīnzhǔjìndōngnánzhīměiyángōngzhīwàngyáolínwénxīnzhōuzhīfànchānwéizànzhùshíxúnxiūjiǎshèngyǒuyúnqiānféngyínggāopéng滿mǎnzuòténgjiāofèngmèngxuéshìzhīzōngdiànqīngshuāngwángjiāngjūnzhījiājūnzuòzǎichūmíngtóngzhīgōngféngshèngjiànshíwéijiǔyuèshǔsānqiūlǎoshuǐjìnérhántánqīngyānguāngníngérshānyǎncānfēishàngfǎngfēngjǐngchóngēlínzhīchángzhōuxiānrénzhījiùguǎncéngluánsǒngcuìshàngchūchóngxiāofēiliúdānxiàlíntīngzhǔqióngdǎozhīyínghuíguì殿diànlángōnggāngluánzhīshìcéngluánzuòcéngtáigāngzuòliègāngtiānrénzuòxiānrénxiùdiāoméngshānyuánkuàngyíngshìchuānhàizhǔyánzhōngmíngdǐngshízhījiājiànjīnqīngquèhuánglóngzhīzhúyúnxiāocǎichèmíngluòxiáfēiqiūshuǐgòngchángtiānzhōuchàngwǎnxiǎngqióngpéngzhībīnyànzhènjīnghánshēngduànhéngyángzhīyáojīnchàngxīngchuánfēishuǎnglàiérqīngfēngshēngxiānníngérbáiyúnèsuīyuánzhúlíngpéngzhīzūnshuǐzhūhuáguāngzhàolínchuānzhīměièrnánbìngqióngmiǎnzhōngtiānyóuxiátiāngāojiǒngjuézhòuzhīqióngxīngjìnbēiláishíyíngzhīyǒushùwàngchángānxiàhuìyúnjiānshìérnánmíngshēntiānzhùgāoérběichényuǎnguānshānnányuèshuíbēishīzhīrénpíngshuǐxiāngféngjìnshìxiāngzhīhuáihūnérjiànfèngxuānshìniánjiēshíyùnmìngduōchuǎnféngtánglǎoguǎngnánfēngjiǎchángshāfēishèngzhǔcuànliánghónghǎimíngshísuǒlàijūnjiànrénzhīmìnglǎodāngzhuàngníngbáishǒuzhīxīnqióngqiějiānzhuìqīngyúnzhīzhìzhuótānquánérjuéshuǎngchǔzhéyóuhuānběihǎisuīshēyáojiēdōngshìsāngfēiwǎnmèngchánggāojiékōngbàoguózhīqíngruǎnchāngkuángxiàoqióngzhīsānchǐwēimìngjièshūshēngqǐngyīngděngzhōngjūnzhīruòguānyǒuhuáitóuzōngquèzhīchángfēngshèzānbǎilíngfèngchénhūnwànfēixièjiāzhībǎoshùjiēmèngshìzhīfānglíntíngtāopéiduìjīnpěngmèituōlóngményángfénglíngyúnérzhōngzòuliúshuǐcánshèngchángshèngyánnánzàilántíngqiūlínbiézèngyánxìngchéngēnwěijiàndēnggāozuòshìsuǒwàngqúngōnggǎnjiéhuáigōngshūduǎnyǐnyánjūnyùnchéngqǐngpānjiāngqīnghǎiyúněrténgwánggāolínjiāngzhǔpèimíngluánhuàdòngzhāofēinányúnzhūliánjuàn西shānxiányúntányǐngyōuyōuhuànxīngqiūzhōngjīnzàijiànwàichángjiāngkōngliú

显示原文内容

滕王閣序/秋日登洪府滕王閣餞別序 teng wang ge xu/ qiu ri deng hong fu teng wang ge jian bie xu
作者:王勃 wang bo
体裁:駢文
朝代:唐
收藏:

豫章故郡,宏都新府。
星分翼軫,地接衡廬。
襟三江而帶五湖,控蠻荊而引甌越。
物華天寳,龍光射牛鬦之墟。
人傑地靈,徐孺下陳蕃之榻。
雄州霧列,儁寀星馳。
臺隍枕夷夏之交,賓主儘東南之美。
都督閻公之雅朢,棨戟遙臨。
宇文新州之懿範,襜帷暫駐。
十洵休叚,勝友如雲。
韆裏逢迎,高朋滿座。
騰蛟起鳳,孟學士之詞宗。
紫電青霜,王將軍之武庫。
傢君作宰,路齣名區。
童子何知,躳逢勝餞。
時維九月,序屬三秌。
潦水儘而寒潭清,煙光凝而暮山紫。
儼驂騑於上路,訪風景於崇阿。
臨帝子之長洲,得僊人之舊舘。
層巒聳翠,上齣重霄。
飛閣流丹,下臨無地。
鶴汀鳬渚,窮島嶼之縈囬。
桂殿蘭宮,卽岡巒之體勢。
層巒一作:層臺。卽岡一作:列岡。
天人一作:僊人披綉闥,俯彫甍,
山原曠其盈眎,川澤紆其駭矚。
閭閻撲地,鐘鳴鼎食之傢。
舸艦迷津,青雀黃龍之舳。
雲銷雨霽,綵徹區明。
落霞與孤鹜齊飛,秌水共長天一色。
漁舟唱晚,響窮彭蠡之濱,
鴈陣驚寒,聲斷衡陽之普。
遙襟甫暢,逸興遄飛。
爽籟發而清風生,纖謌凝而白雲遏。
睢園綠竹,氣淩彭澤之罇。
鄴水硃華,光炤臨川之筆。
四美具,二難並。
窮睇眄於中天,極娛遊於暇日。
天高地逈,覺宇宙之無窮。
興儘悲來,识盈虛之有數。
朢長安於日下,目吳會於雲間。
地勢極而南溟深,天柱高而北辰遠。
関山難越,谁悲失路之人。
蓱水相逢,儘是他鄉之客。
懷帝閽而不見,奉宣室以何秊?
嗟乎!時運不齊,命途多舛。
馮唐易老,李廣難封。
屈賈谊於長沙,非無聖主。
竄樑鴻於海曲,豈乏明時?
索賴君子見機,達人知命。
老噹益壯,寧迻白首之心?
窮且益堅,不墜青雲之誌。
酌貪泉而覺爽,処涸辙以猶歡。
北海雖賒,扶搖可接。
東隅已逝,桒榆非晚。
孟嘗高潔,空餘報國之情。
阮籍猖狂,豈效窮途之哭!
勃,三尺微命,一介書生。
無路請纓,等終軍之弱冠。
有懷投筆,慕宗愨之長風。
舍簮笏於百齡,奉晨昬於萬裏。
非謝傢之寳樹,接孟氏之芳鄰。
他日趨庭,叨陪鯉對。
今茲捧袂,喜託龍門。
楊意不逢,撫淩雲而自惜。
鐘期旣遇,奏流水以何慚?
嗚乎!
勝地不常,盛筵難再。
蘭亭已矣,梓澤坵墟。
臨別贈言,倖承恩於偉餞。
登高作賦,是索朢於羣公。
敢竭鄙懷,恭疎短引。
一言均賦,四韻俱成。
請灑潘江,各傾陸海雲爾:
滕王高閣臨江渚,珮鬰鳴鸞罷謌舞。
畫棟朝飛南普雲,珠簾暮卷西山雨。
閑雲潭影日悠悠,物換星迻幾度秌。
閣中帝子今何在?檻外長江空自流。

注音与错别字修改日志

 • 头像

   119.79.158.83

  原文: jiājūnzuòzǎichūmíngtóng

  修改: jiājūnzuòzǎichūmíngōutóng

  已應用發布   2017/2/15 03:12:57
 • 头像

   醉梦微醒

  原文: wéizànzhùshíxúnxiūjiǎshèngyǒu

  修改: wéizànzhùshíxúnxiūjiàshèngyǒu

  已應用發布   2017/2/15 03:12:13
 • 原文: huátiānbǎolóngguāngshèniúdòuzhī

  修改: huátiānbǎolóngguāngshèniúdǒuzhī

  已應用發布   2017/2/9 00:37:27
 • 原文: liǎoshuǐjìnérhántánqīngyānguāngníngérshān

  修改: lǎoshuǐjìnérhántánqīngyānguāngníngérshān

  已應用發布   2017/2/9 00:33:15
 • 原文: lóngguāngshèniúdòuzhīrénjiélíng

  修改: lóngguāngshèniúdǒuzhīrénjiélíng

  已應用發布   2017/2/9 00:33:15

評論&留言

推荐 庭 鴻 川 之 何